Monday, June 17, 2024
Miből áll a hét? munkából ?

Adószámtörlés

Az adószámot a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a NAV törli, és…

Szerző:Sebes Antónia , in Szolgáltatás , at 2023.03.07.

Az adószámot a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a NAV törli, és ezt számos okból megteheti. Sor kerülhet rá akkor, ha a törvényes képviselő bejelentését, vagy bevallásai benyújtását a cég elmulasztotta, a bejelentett székhelyszolgáltató nem szerepel a nyilvántartásában, vagy az ügyvezető előélete problémás. De megtörténhet akkor is, ha az adózó a székhelyén nem található, vagy a részére postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal ismeretlenség miatt visszaérkezik az adóhatósághoz.

Néha egy elbontott kerítés vagy egy áthelyezés alatt álló kapubejáró okozza a problémát, amikor a postai kézbesítő nem találja a postaládát, vagy a NAV ellenőrei nem találják a cégtáblát.

Nyomósabb indokok, ha az adózó a NAV felszólítása ellenére sem tesz eleget a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének, illetve, ha elfelejtette közzétenni a beszámolót.

Akár súlyosabb, akár banális okból kerül sor az eljárásra, jó hír, hogy az adóhatóság első lépésként az adószám törléséről szóló figyelmeztetéssel hív fel. Ha erre a figyelmeztetésre az adózó 30 napon belül nem reagál, a törvényes működést nem állítja helyre, akkor kerül sor az adószám törlésére.

Erről a NAV a cégbíróságot, a körzetközponti jegyzőt, illetve az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet, a határozat jogerőre emelkedés napját követő napon értesíti (adószám törlési határozat).

Az adószám törlésének következményei

Amennyiben törölték a cég adószámát, az adózó jogszerűen nem tud számlát kibocsátani, és azt üzleti partnerei sem fogadhatják be, mert a NAV fiktívnek minősíti az üzleti partnerével létrejött gazdasági eseményt. Az adószám törlés jogkövetkezménye lehet, hogy adott esetben új céget sem tudunk majd alapítani, mert az ügyvezető eltiltás hatálya alá kerülhet.

Ha sor kerül a törlésre, akkor a NAV az adózó közösségi adószámát is törli. Ha csoportos ÁFA-alany egyik tagjáról van szó, külön határozatban rendelkezik a hatóság a csoport részére megállapított csoportazonosító szám, közösségi adószám törléséről is.

Az eljárás ugyanakkor itt még nem ért véget, mert ha véglegessé válik a törlésről szóló határozat, a NAV másnap a vállalkozás megszűnését is kezdeményezi.

Felfüggesztés nélkül azonnal törli a NAV az adószámot, ha a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az adózó a NAV többszöri felhívása ellenére sem tesz eleget. Az adóhivatal a törlésről a cégbíróságot elektronikusan értesíti, amely az adóhatóság értesítését követő 15 munkanapon belül a céget ugyancsak megszűntnek nyilvánítja.

Mit tegyünk, ha erre sor kerül?

Az adószám törlését elrendelő határozat ellen fellebbezhetünk. Ilyenkor a fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni.

A fellebbezés összeállításához elsőként célszerű azt megvizsgálnunk, hogy jogszerű volt-e a törlés, amennyiben igen, akkor azt szükséges megvizsgálni, hogy lehetséges-e az adószám törlés utáni visszaállítása.

Ezek szakmai kérdések, melyek eldöntéséhez célszerű haladéktalanul hozzáértő szakértő segítségét igénybe venni annak érdekében, hogy cége mielőbb a jogszabályi feltételeknek megfelelően működhessen tovább.