Burns Night a skót nagykövettel, Szombathelyen

Burns Night a skót nagykövettel, Szombathelyen

2017-03-28

Robert Burns szombathelyi tisztelői március 23-án, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Centrum Anglisztika Tanszékének Burns Night című rendezvényén skót dudaszóval köszöntötték őexellenciája Iain Lindsay brit nagykövetet. Ezen a napon emlékeztek meg a költő születésének 258. évfordulójáról. 

Dióhéjban Robert Burnsről

anglotopia
Robert Burns a legismertebb költő, aki scotch nyelven írt.
Forrás: Anglotopia

Robert Burns Délnyugat-Skóciában született 1759. január 25-én. Már fiatalon rendkívüli műveltségre tett szert. 17 éves korában barátaival megalapította a Tarlboltoni Legényklubot. Az alapszabály szerint csak az lehetett tag, aki megvetette a világi hívságokat, de „bevallottan szerelmesnek kell lennie egy vagy több asszonyszemélybe”. Belépett a szabadkőművesek közé is. Gúnyos hangú szatírákat írt a skót egyházi zsarnokság és a presbiteriánus egyház bigottsága, képmutatása ellen (Szentes Willie imája, A szent vásár, Az ördög címere). Ekkori verseire a hazafias hang is jellemző, a skótok nemzeti költőjévé akart válni szülőföldje nyelvén írott költeményeivel. 1786-ban jelent meg első kötete Versek, nagyobbrészt skót népnyelven címmel, amely rövid időn belül megbecsült költővé vette Burnst. A kötet második kiadásért kapott szerzői díj volt az egyetlen olyan pénzösszeg, amit Burns költőként keresett, műveiért később sem fogadott el pénzt, a kiadó azonban jelentős haszonra tett szert. A scotch nyelvet használó költők közül ő a legismertebb. A romantika korszakának egyik legjelentősebb képviselője.

 

Burns költészetének három jellegzetes vonása van: költeményei egyrészt életrajzi elemekből táplálkoznak, másrészt a paraszti élet világába kalauzolnak el, harmadrészt a nemzeti és hazafias költészet jellegzetes darabjait mutatják be. A személyes tapasztalatok ihlető élményekké váltak számára. Különösen dalköltészetében figyelhető meg a lírai én és a személyes én azonossága. Már ifjú korától írt dalokat, költészetének ezek a legtermészetesebb és legsikerültebb darabjai.   A Skóciában és a világon szétszóródott skót közösségekben skót kulturális ikonként ünnepelték az elmúlt két évszázadban.

Burns lelkes támogatója volt a francia forradalomnak, lelkesedése még a diktatúra éveiben is töretlen maradt. Forradalmi szabadgondolkodóként összeütközésbe került az állammal is. Vizsgálatot indítottak ellene, és nehezen tudta csak tisztázni magát. 1796. július 21-én halt meg Dumfriesben.

Szombathely hagyománya

burns
Idén csatlakozott a programhoz Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, a brit lovagrend tagja is.
Forrás: ELTE.hu

Robert Burnsről minden évben megemlékeznek az Szombathelyi Egyetemen, ez az alkalom azonban különleges volt, mivel másodszor csatlakozott az ünnepléshez a nagykövet is. Először 2009-ben járt ott Greg Dorey, az akkori brit nagykövet. Az idei jeles alkalomra  Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, a brit lovagrend tagja látogatott el. Ő nem csak szavaival, de öltözékével is képviselte Skóciát, hiszen az általunk skót szoknyaként ismert, hivatalosan azonban kiltnek nevezett viseletben érkezett. A nagykövet beszédében kitért Robert Burns életrajzának fontosabb, említésre méltó pillanataira és életszakaszait versekkel, idézetekkel is illusztrálta. Előadása angol nyelvű volt, azonban néhány magyar mondattal is megtűzdelte mondanivalóját: így hangzott el az is, hogy Burnst, mint a skótok Petőfijét tartják számon. 

Magyar Zoltán,  a Magyar–Skót Társaság alapítóelnöke, a Robert Burns Nemzetközi Alapítvány alapítója beszédében kiemelte, hogy milyenek Budapesten a Burns-estek, hogyan próbálják megőrizni ezt a kultúrát, mindezt az értéket, amely ránk maradt. Fellépett Kéri György, az első magyar skótdudás is, aki viseletbemutatót is tartott, illetve irodalmi műsort adtak az ELTE Savaria Egyetemi Központ hallgatói. A program keretein belül elhangzott Burns néhány ismertebb költeménye is: az Asztali áldás, az Óda a haggishoz és a Tószt whiskyvel. Az este játékkal, vetélkedővel, sok zenével, verssel, tánccal és süteményversennyel zárult, a hangulat pedig fergeteges volt. A programot Baróthy Judit, az anglisztika tanszék oktatója szervezte.

Borítókép forrása: Haywards

Hozzászólások