Rényi Alfréd

Rényi AlfrédMárcius hónapban is írunk az általunk választott híres emberek életéről, akik az aktuális hónapban szülöttek. Sorozatunk ezen részében Rényi Alfréd matematikusról írunk.

Rényi Alfréd

Forrás: szellemitulajdon.hu

 • 1921. március 20-án született Budapesten. Nagyapja esztéta, apja mérnök volt.
 • 1940-től a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult.
 • 1944-ben munkaszolgálatra hívták be, ahonnan megszökött, így a háború végéig bujkálnia kellett.
 • Felesége, Rényi Kató szintén matematikusként dolgozott.
 • 1945-ben doktorált matematikából a szegedi egyetemen, Riesz Frigyesnél.
 • 1947-től a budapesti egyetem matematikai intézetében tanársegéd, majd magántanár.
 • 1947-ben megvédett kandidátusi disszertációjában megoldotta az ún. kvázi Goldbach-sejtést.
 • 1949-ben és 1954-ben is megkapta a Kossuth-díjat.
 • 1949-ben az MTA levelező, 1956-ban rendes tagjává választották.
 • 1950-ben nevezték ki az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének igazgatójává.
 • 1952-től az Eötvös Lóránd Tudományegyetem valószínűségszámítási tanszékét is vezette, mindkét tisztségét haláláig viselte.
 • Ő volt a magyar valószínűségszámítási iskola megalapítója, a valószínűségszámításnak több számelméleti alkalmazására jött rá, közöttük a legjelentősebb a Borel-féle tétel nagymérvű általánosítása volt. Vizsgálatai több, a valószínűséggel kapcsolatos fizikai kérdés megoldásához járultak hozzá, főleg a kvantummechanika terén.
 • 32 közös cikket írt a legismertebb magyar matematikussal, Erdős Pállal, nevükhöz fűződik az Erdős-Rényi modell a gráfelméletben.
 • Jelentős tudományszervezői tevékenységet is folytatott, többek között a Bolyai Társulat élén.
 • Vendégként a világ számos egyetemén adott elő, több nemzetközi tudományos társulat választotta tagjává, 1965-69 közt a Nemzetközi Statisztikai Intézet alelnöki posztját is betöltötte.
 • Rényi Alfréd fiatalon, 49 éves korában, 1970. február 1-jén hunyt el tüdőrákban Budapesten.
 • Az MTA Matematikai Kutató Intézete 1972-ben róla elnevezett díjat alapított, maga az intézet 1999 óta viseli Rényi Alfréd nevét.
 

Mondásai:

„A matematikus olyan gép, amely kávéból tételeket készít.”

„Aki azt mondja, nem szereti a matematikát, az tulajdonképpen azt mondja, nem szeret gondolkozni.”

„Ha rossz kedvem van, matematizálok, hogy jó kedvem legyen. Ha jó kedvem van, matematizálok, hogy megmaradjon a jó kedvem.”

Hozzászólások